fbpx

Политика на поверителност

Политика на поверителност

 Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на SHEBOUTIQUE.EU, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани за следните цели от SHEBOUTIQUE.EU : (1) поддържане на акаунта на Клиента/Потребителя/Купувача, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти/Потребители/Купувачи по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

 Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява да предостави на SHEBOUTIQUE.EU неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата , независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. SHEBOUTIQUE.EU няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

 С предоставянето на свои данни на SHEBOUTIQUE.EU (включително и-мейл) Клиентът/Потребителят/Купувачът дава изричното си съгласие с него да се свързват SHEBOUTIQUE.EU или трети лица, които са куриери, търговци, партньори на SHEBOUTIQUE.EU, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които SHEBOUTIQUE.EU може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.